21.06.2005 KB wijz. art. 36 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Freya - Min. van Werk,
inforumnummer
203076
essentie
De periodes tijdens dewelke de jonge werknemer cursussen volgt in het kader van een studie of een opleiding, die een voorziene duur van 9 maanden of meer heeft en waarvan het aantal lesuren per cyclus gemiddeld minstens 20 per week bedraagt, gelden niet a ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren