22.07.2005 BVR wijz. BVR 20.07.1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste neemt

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
203329
essentie
Huidig besluit past de bepalingen inzake het ten laste nemen van de kosten van bijstand door doventolken aan opdat de personen met een handicap zo snel mogelijk van de verruimde mogelijkheden inzake subsidieerbare bijstand van doventolken gebruik zouden k ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren