30.05.2005 Wet tot opheffing van het tweede lid van art. 9, par. 2, van de wet 11.05.2003 betr. het onderzoek op embryo's in vitro

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
203386
essentie
Art. 9, par. 2, lid 2, van de wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, dat bepaalt dat de hoedanigheid van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro onverenigbaar is met de hoedanigheid van li ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren