10.08.2005 Wet wijz. van art. 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van art. 2 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
inforumnummer
203733
essentie
In geval van feitelijke scheiding van de echtgenoten kan, krachtens art. 394, par. 2, WIB 92, de belasting op het vanaf het tweede kalenderjaar na de feitelijke scheiding verworven inkomen van één van de echtgenoten niet meer worden ingevorderd op het i ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren