28.09.2005 KB tot inwerkingstelling van de wet 16.07.2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever

ondertekenaar
FLAHAUT André - Min. van Landsverdediging,
inforumnummer
204389
essentie
De wet 16.07.2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever heeft uitwerking met ingang van 16.07.2005. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren