14.07.2005 Collegebesluit nr. 05/381 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 05/03 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor lokale dienstencentra

ondertekenaar
GROUWELS Brigitte - Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken,
SMET Pascal - Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Cultuur en Patrimonium,
VANHENGEL Guy - Voorzitter en lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting en Mediabeleid,
inforumnummer
204440
essentie
Conform de bepalingen van deze verordening en binnen de perken van de kredieten, erkent en subsidieert het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie lokale dienstencentra. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren