02.12.2004 BBHR van het ontwerp van ordonnantie tot geldigverklaring van het besluit 12.09.2002 houdende het gewestelijk ontwikkelingsplan

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
205003
essentie
Het BBHR 12.09.2002 tot goedkeuring van het gewestelijk ontwikkelingsplan wordt geldig verklaard met ingang van de datum waarop het in werking treedt, te weten op 25.10.2002. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren