19.09.2005 Wet tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in art. 78 van de Grondwet

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
205129
essentie
Deze wet beoogt de meergemeentezones van politie - door een beslissing van de politieraad - ten volle gebruik te laten maken van de diensten van de comités tot aankoop van onroerende goederen. Daarmee wordt de onteigeningsbevoegdheid, die sedert lang bes ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren