12.10.2005 KB wijz. KB 19.11.1998 betr. de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
205250
essentie
De verlofregeling voor contractuele en statutaire personeelsleden van de Staat worden gewijzigd. Zo worden onder andere de bepalingen omtrent het moederschapsverlof, het opvangverlof voor adoptie en het verlof om dwingende redenen van familiaal belang gew ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren