16.09.2005 BVR houdende de machtiging tot uitvoering en de bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
205412
essentie
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is belast met de operationalisering, in een Accreditatiekader en een Toetsingskader, van de door het Vlaams Parlement vastgelegde generieke kwaliteitswaarborgen, uitgewerkt in art. 58 van het decreet 04.04.200 ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren