10.11.2005 Ordonnantie houdende instemming met de avenant van 12.02.2004 bij het samenwerkingsakkoord van 04.07.2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betr. de sociale economie

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
205456
essentie
De avenant van 12.02.2004 bij het Samenwerkingsakkoord van 04.07.2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie wordt goedgekeurd (verdeling van het budget). ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren