10.11.2005 KB tot uitvoering van art. 3 van de wet 10.12.2001 betr. de definitieve omschakeling op de euro

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
inforumnummer
205481
essentie
De Nationale Bank van België en de Post storten de tegenwaarde van de muntstukken uitgedrukt in Belgische frank of centiem die aan hun loketten zijn ingeleverd in toepassing van art. 3, vierde lid van de wet 10.12.2001 betreffende de definitieve omschake ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren