23.09.2005 BVR tot wijziging van de besluiten betr. het bevallingsverlof en de moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
205512
essentie
Drie besluiten over het bevallingsverlof en de moederschapsbescherming voor het onderwijzend personeel worden gewijzigd. De wijzigingen betreffen een verschuiving van de periode van het pre- en postnataal verlof, de mogelijkheid tot verlenging van het bev ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren