21.11.2005 MB wijz. diverse bepalingen betreffende de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
205637
essentie
Het handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen, en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage IX van KB 31.08.1993 tot vaststelling van de veterin ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren