18.11.2005 BVR houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
205870
essentie
De programmatie van de door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap subsidiabele voorzieningen wordt aangepast omdat het verlenen van vergunningen en erkenningen van de voorzieningen afhankelijk is van het bestaan van een ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren