27.12.2005 Wet houdende diverse bepalingen - Sociale Zaken - Betere inning van de bijdragen (art. 141-143)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
205986
essentie
De inschrijving van een wettelijke hypotheek door de inningsinstellingen van de sociale zekerheidsbijdragen wordt mogelijk tijdens de minnelijke fase van invordering van schuldvorderingen (3de weg). Deze werd ingevoerd door de wet 03.07.2005 teneinde deze ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren