27.12.2005 Programmawet - Binnenlandse Zaken - Invoering van een krediet voor de provinciegouverneurs en de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad voor de coördinatie van hun beleid inzake veiligheid en preventie (art. 80)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
206016
essentie
Een art. 9bis wordt ingevoegd in de wet 05.08.1992 op het politieambt. Dit artikel creëert de rechtsgrond die de Koning toelaat de voorwaarden te regelen voor het gebruik van de kredieten die de minister van Binnenlandse Zaken aan de provinciegouverneurs ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren