27.12.2005 Programmawet - Sociale Zaken - Strijd tegen sociale fraude en oneigenlijk gebruik van de reglementering - Vrijstelling of beperking van sancties en Ambtshalve veroordeling tot uitbetaling van de bijdragen (art. 81-84)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
206018
essentie
Deze bepalingen hebben tot doel de strijd tegen bijdragefraude te versterken door, enerzijds, geen vrijstelling of beperking van deze sancties toe te laten wanneer er fraude blijkt gepleegd te zijn en door, anderzijds, de voorziene sancties te verhogen. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren