15.03.1968 KB houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

ondertekenaar
BERTRAND Alfred - Min. van Verkeerswezen,
inforumnummer
206043
essentie
Dit besluit bepaalt de technische voorschriften voor de motorvoertuigen en hun aanhangwagens.
De Minister van Verkeerswezen heeft tot taak te doen nagaan of de aan dit algemeen reglement onderworpen voertuigen aan de reglementsvoorschriften voldoen ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren