27.12.2005 Wet houdende diverse bepalingen - Volksgezondheid - Wijzigingen van de wet 07.05.2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (art. 117-119)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
206090
essentie
Om gemachtigd te zijn opdrachten uit te voeren, zoals bedoeld door de wet 07.05.2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, met uitzondering van de opdrachten bepaald door art. 11, par. 7 (multicentrisch experiment) dienen de ethische comité's aan ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren