24.08.2005 KB wijz. KB 05.11.2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
206099
essentie
Het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft de inwerkingtreding van de aangiften van de sociale risico's betreffende het einde van een tewerkstelling en het brugpensioen uitgesteld tot 01.07.2006 (oorspronkelijk gepland op 01.01 ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren