23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van één of meerdere diersoorten (art. 23)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
206282
essentie
De minister kan de stopzettingsvergoeding van de vergunningshouder van een bestaande veeteeltinrichting die de exploitatie op vrijwillige basis stopzet, berekenen op basis van de gemiddelde veebezetting, vermeld in de Mestbankaangifte van de laatste 2 aan ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren