06.12.2005 MB wijz. van het model van verklaring van aansluiting van de in art. 7bis van het KB nr. 38 van 27.07.1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bedoelde helper

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van Middenstand en Landbouw,
inforumnummer
206406
essentie
Het model van verklaring van aansluiting van de helper/helpster van een zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds, wordt vervangen. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren