22.12.2005 KB wijz. KB 28.05.2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van Middenstand en Landbouw,
inforumnummer
206412
essentie
Dit besluit wijzigt de bepalingen in verband met het inschrijvingsrecht dat is verschuldigd door een onderneming voor haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de hoedanigheid van handels- of ambachtsonderneming. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren