18.11.2005 Dec. houdende diverse bepalingen inzake onderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
206716
essentie
Dit decreet bespreekt het expertisecentrum voor de participatie op school, de tijdelijke aanstelling van een directeur in de centra voor leerlingenbegeleiding, het volwassenenonderwijs en het secundair onderwijs.
Het brengt wijzigingen aan in vier d ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren