20.12.2005 KB wijz. verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
206995
essentie
De wijzigingen bevat in dit besluit strekken er toe de mobiliteitsprocedure van de personeelsleden van de politiediensten te vereenvoudigen, te versnellen en de daarmee gepaard gaande administratieve last gevoelig te verminderen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren