09.01.2006 KB wijz. KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
207287
essentie
Het personeel van de politiediensten dat een grensoverschrijdende (dat wil zeggen gelegen buiten het Rijk binnen een afstand van 50 kilometer van de grens) gewone plaats van het werk heeft, geniet een forfaitaire vergoeding van 20 EUR per effectieve prest ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren