KB wijz. KB 23.06.2003 tot uitvoering van art. 71bis, par. 1 en 2 van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
208507
essentie

Het KB 23.06.2003 stelt de tegemoetkoming voor hemodialyse in een centrum voor chronische hemodialyse en de tegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse thuis, in peritoneale dialyse thuis en in de kosten voor dialyse in een dienst voor Collectieve aut ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren