29.03.2006 KB wijz. KB 30.03.2000 tot uitvoering van de art. 32, par. 2, eerste lid, 33, par. 2, derde lid, 34, 39, par. 4, tweede lid, en par. 5, tweede lid, 42, par. 2, 46, eerste lid, 47, par. 4, eerste en vierde lid, van de wet 24.12.1999 ter bevordering van de werkgelegenheid

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
208628
essentie
Het KB 30.03.2000 wordt aangepast aan de bepalingen van de wet 23.12.2005 betreffende het Generatiepact, onder meer betreffende de berekening van het aantal jongeren met een startbaanovereenkomst en het begrip van 'nieuwe werknemer'. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren