10.06.2006 KB betr. de inhoud en de modellen van formulieren bedoeld bij de art. 6, par. 2, derde lid en par. 3, derde lid en 7, par. 1, van de wet 03.12.2005 betr. de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van Middenstand en Landbouw,
inforumnummer
211008
essentie

De wet 03.12.2005 stelt een vergoedingsregeling in ten gunste van zelfstandigen die werkzaam zijn in een inrichting die geconfronteerd wordt met hinder als gevolg van werken op het openbaar domein. Dit besluit bepaalt het aanvraagformulier tot het verk ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren