*12.04.1995 MB tot vaststelling van het model van de verklaringen bedoeld in art. 6 van Wet 04.07.1989 betr. de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering (...)

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
21195
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren