KB betr. het invoeren van een toelage voor voorlichtings- en vormingsevenementen over het thema klimaatverandering

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
inforumnummer
212915
essentie
Dit besluit bevat de voorwaarden voor de toekenning van een toelage voor het organiseren van voorlichtings- en/of vormingsvergaderingen voor het grote publiek over de problematiek van de klimaatverandering of over een problematiek die er nauw bij aansluit ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren