15.09.2006 KB wijz. KB 09.03.2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
213004
essentie
Het paritair comité opgericht voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten is eveneens bevoegd voor de inrichtingen en diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder haar bevoegdheid vallen, z ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren