15.09.2006 KB wijz. KB 22.05.2003 betr. de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
MANDAILA MALAMBA Gisèle - Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
213007
essentie
De onderzoeken met het oog op het vaststellen van de vermindering van het verdienvermogen of van het gebrek aan of vermindering van de zelfredzaamheid mogen op stukken worden verricht indien de elementen waarover de Medische Dienst beschikt, een beslissin ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren