20.07.2006 BVR wijz. BVR die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Economie

ondertekenaar
MOERMAN Fientje - Vlaams Min. van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
inforumnummer
213052
essentie
Dit besluit actualiseert de regelgeving die de werking van het Agentschap Economie regelt en stemt deze af op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en het oprichtingsbesluit van het Agentschap Economie. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren