BBHR tot toekenning van een algemene subsidie van 12922100,92 EUR aan de 19 Brusselse gemeenten, inzake veiligheid en preventie voor het jaar 2008

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
221267
essentie
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist subsidies toe te kennen, aan de 19 Brusselse gemeenten, inzake veiligheid en preventie voor het jaar 2008 voor een totaal bedrag van 12922100,92 EUR. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren