BBHR tot toekenning van een toelage van 1273449,60 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2010 ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
VANRAES Jean-Luc - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
221269
essentie
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist subsidies toe te kennen voor het jaar 2010 aan de 19 Brusselse gemeenten ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten, voor een totaal bedrag van 1273449, ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren