17.09.1987 KB betr. de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een rechtsprekende taak vervult

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
22188
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren