17.02.1998 KB betr. het Commissariaat-generaal, de raad van bestuur en de raad van overleg van de gerechtelijke politie bij de parketten

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
22212
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren