07.12.2007 BVR houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen voor personen met een handicap

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
225132
essentie
Het programmatiecijfer voor voorzieningen voor personen met een handicap wordt aangepast. Het gaat, meer bepaald, om de programmatie voor de residentiële en semi-residentiële sector en voor de diensten voor zelfstandig wonen (ambulante sector). Het gaat ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren