23.11.2007 BVR wijz. BVR 02.09.2005 oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap ' Agentschap voor Onderwijsdiensten' en tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs'

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
225172
essentie
Naar aanleiding van de opmerkingen van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie wijzigt dit besluit de oprichtingsbesluiten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en van het agentschap 'Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderw ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren