10.11.2005 KB betr. heffingen bepaald bij art. 4 van de wet 09.12.2004 betr. de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
225231
essentie
De operatoren (elke natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zoals, onder andere, de rusthuizen, de ziekenhuizen, de kribbes en de scholen) zijn jaa ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren