07.12.2007 Dec. houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
225304
essentie
Dit decreet kadert in het Project Beter Bestuurlijk Beleid, waarmee de Vlaamse Regering een vernieuwde en moderne bestuurlijke beleidsstructuur wil uitbouwen, die ondermeer een efficiënte, klantvriendelijke en slagvaardige werking van de overheidsdienste ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren