30.11.2007 Dec. houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
inforumnummer
225318
essentie
In het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid werd het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media opgericht. Dit decreet behelst de oprichting van de strategische adviesraad 'Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media' en heeft tot taak om het Vla ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren