20.12.2007 KB wijz. KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot de wijkagenten

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
225353
essentie
Het personeelslid dat is aangewezen voor een ambt van wijkagent wordt per referentieperiode minstens 20 uren op zater-, zon- of feestdagen met dienst bevolen, waarvan minstens 14 uren voor wijkwerking. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren