20.12.2007 KB wijz. KB 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
ONKELINX Laurette - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
225436
essentie
Dit besluit vervangt titel I van deel VII RPPol, bestaande uit de art. VII.I.1 tot VII.I.51. Deze bepalingen betreffen de evaluatie van het politiepersoneel. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren