13.07.2007 Dec. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
inforumnummer
225473
essentie
Dit decreet beoogt de handhaving van de vigerende regelgeving inzake logiesverstrekkende bedrijven, terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en exploitaties in het kader van 'Toerisme voor Allen' op efficiënte wijze te verzekeren. De Vlaamse overhe ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren