07.12.2007 KB wijz. KB 22.12.2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 'Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen' van de programmawet 24.12.2002

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
225500
essentie
In het kader van de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, biedt dit besluit aan de openbare instellingen of verenigingen die protocolakkoorden hebben gesloten de mogelijkheid deeltijdse voogden aan te werven. Het bepaalt ook de voorwaard ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren