18.01.2008 Wet wijz. wet 04.07.1989 betr. de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
225514
essentie
Deze wet wijzigt de termijnen waarbinnen de Controlecommissie haar controleopdrachten inzake verkiezingsuitgaven, regeringsmededelingen en financiële verslagen van de politieke partijen en hun componenten dient te vervullen. Het gaat vooral over de regel ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren