20.12.2007 KB tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van art. 2, par. 3, eerste lid, 2°, van de wet 12.07.1976 betr. het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
DUPONT Christian - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie,
VERWILGHEN Marc - Min. van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
225548
essentie
Dit besluit legt de voorwaarden vast waaraan de houder van het verzekeringsbelang die niet verzekerd is omwille van zijn financiële toestand moet voldoen om te kunnen genieten van de toepassing van de wet 12.07.1976. Vermits het niet evident is uit te ma ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren